Ayyıldız Belge

Ayyıldız Belge ile 2019 yılından beri web tasarım ve web yazılımlar üzerine çalışıyoruz.

Ayyıldız Belge İş Güvenliği Ticaret Limited Şirketi iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda, çalışanların veya çalışmak isteyenlerin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin MYK tarafından yayımlanan ulusal yeterliliklere uygunluğunu tespit etmek üzere TS EN ISO/IEC 17024 Standardına göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek, sınav merkezleri kurmak ve işletmek üzere kurulmuştur.

Bu kapsamda öncelikli olarak “Çok Tehlikeli İşler” kapsamında bulunan, inşaat konularında 13 farklı alanda yayımlanmış olan mesleki yeterlilikler baz alınarak sınav ve belgelendirme süreçleri tanımlanmış ve TS EN ISO/IEC 17024 personel belgelendirme standardına göre gerekli prosedürler oluşturulmuştur.

Bilgiler